Tìm kiếm bài viết

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước và công bố hợp quy đối với keo dán gỗ


1. Mau xac nhan kiem tra NN.docx
  1. Đối với sản phẩm hàng hóa keo dán gỗ nhập khẩu:

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu keo dán gỗ phải thực hiện theo quy định tại Khoản 2c Điều 7 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; thủ tục hành chính “Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu” đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, với mã thủ tục là BKHVCN-282560.

  1. Đối với sản phẩm keo dán gỗ sản xuất trong nước:

Tổ chức, cá nhân sản xuất keo dán gỗ phải công bố hợp quy theo quy định tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin liên hệ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Tổng cục Lâm nghiệp, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (Điện thoại: 02438438814, Fax: 02438438793).

(Chi tiết mẫu tại file đính kèm)

Đọc tiếp...

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước và công bố hợp quy đối với keo dán gỗ


HD_KT.rar

Thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 40/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về keo dán gỗ QCVN 03-01:2018/BNNPTNT, Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-TCLN-KH&HTQT và Quyết định số 182/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/7/2019 về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm và tổ chức chứng nhận và hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhập khẩu keo dán gỗ thực hiện theo các quy định hiện hành.

Chi tiết tại tài liệu kèm theo./.

Đọc tiếp...

Hệ thống Thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp

TÌM KIẾM HỆ THỐNG CSDL/ỨNG DỤNG/PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH LÂM NGHIỆP

 

 

Đọc tiếp...

Việt Nam chính thức là thành viên thứ 69 của ITTO

        Hôm nay, 24/6/2014, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp thông báo Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Gỗ nhiệt đới Quốc tế (ITTO). Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Collins Ahadome, trợ lý Tổng giám đốc ITTO đồng chủ trì cuộc họp.

ITTO là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào năm 1986 dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, đại diện cho khoảng 80% diện tích rừng nhiệt đới và chiếm 90% thương mại gỗ nhiệt đới toàn cầu. Đây là tổ chức quốc tế lớn nhất và có uy tín nhất về sản xuất, thương mại gỗ nhiệt đới với mục tiêu thúc đẩy quản lý rừng bền vững và thương mại quốc tế về gỗ nhiệt đới đước sản xuất và khai thác hợp pháp. Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức này từ 18/4/2014, thuộc nhóm thành viên sản xuất.

Phát biểu tại buổi họp công bố, ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, đại diện Chính phủ Việt Nam tham gia vào Hội đồng ITTO nhấn mạnh: Việc gia nhập tổ chức như ITTO tiếp tục thể hiện bước tiến của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời thể hiện minh chứng cho sự sẵn sàng hợp tác của Việt Nam với các nước trong khu vực nói riêng và các nước trên thế giới nói chung trong hợp tác quốc tế về quản lý rừng nhiệt đới và thúc đẩy thương mại một cách có trách nhiệm về gỗ và sản phẩm gỗ nhiệt đới.

Ông Collins Ahadome đã chúc mừng Việt Nam gia nhập ITTO và nhấn mạnh đây là kết quả mang tính lịch sử. Ông cũng cam kết rằng Ban thư ký ITTO sẽ hỗ trợ Việt Nam hết sức mình, bao gồm cả việc xét duyệt các dự án, nâng cao năng lực để Việt Nam tham gia chủ động và tích cực vào ITTO, thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của các nước thành viên.

Văn phòng Tổng cục  

Đọc tiếp...

Tổng cục Lâm nghiệp ký kết hợp tác với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Chiều ngày 18/6/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình Phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2014 - 2020. Chủ trì Lễ ký kết có ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Trần Việt Hùng, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Theo chương trình đã được ký kết, hai bên sẽ hợp tác với nhau trên 7 nội dung cơ bản, trong đó lĩnh vực hàng đầu là nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách về lâm nghiệp, tham gia triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, triển khai Nghị quyết 30-NQ-TW của Bộ Chính trị và tăng cường hoạt động khuyến lâm, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu và REDD+. Các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể sẽ thường xuyên được hai bên trao đổi và xây dựng theo từng năm kế hoạch.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Tổng cục Lâm nghiệp cũng như tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phát huy tối đa nguồn lực khoa học, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học./.

Văn phòng Tổng cục 

Đọc tiếp...
Tìm thấy 6 bài viết.