Thông tin liên tịch số 65 /2008/TTLT-BNN-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

Cập nhật ngày : 26/05/2010 03:03

File đính kèm:  lienbo26.05.08.doc