Bắc Kạn: hội thảo về quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Cập nhật ngày : 07/06/2010 08:27

Ngày 20/4, tại huyện Na Rì (Bắc Kạn), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hội thảo “Quản lý rừng dựa vào cộng đồng”.

Hội thảo có sự tham gia của các tổ chức quốc tế CARE Việt Nam, DFID, CSIRO (Ôxtrâylia), đại diện Đại sứ quán Ôxtrâylia... và các chuyên gia chuyên ngành đến từ trên 20 tỉnh, thành phố có rừng của Việt Nam
Tại Hội thảo các tham luận tập trung trình bày những kết quả và bài học kinh nghiệm của quốc tế trong việc triển khai các dự án quản lý và phát triển rừng bền vững dựa vào cộng đồng, nhất là với một vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao như Bắc Kạn và các tỉnh miền núi khác. Các tham luận cũng đã đề cập về các giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở Hoà Bình; Kinh nghiệm trong quản lý rừng cộng đồng từ Dự án “Tăng cường năng lực cộng đồng trong quản lý rừng (CEFM); Một số giải pháp bảo vệ và khôi phục rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng ở Hậu Lộc (Thanh Hoá)...
Đặc biệt, Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam đã trình bày tham luận nghiên cứu: "Quản lý rừng dựa vào cộng đồng - những bài học kinh nghiệm”, với các kết quả về công bằng xã hội và xoá đói giảm nghèo có được từ các hoạt động tập thể quản lý tài nguyên thiên nhiên (TNTN). Các kết quả được phân theo 3 lĩnh vực mà CARE nỗ lực hướng tới là công bằng xã hội, an ninh sinh kế và nâng cao hiệu quả quản trị. CARE cũng đưa ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, như: Giá trị của việc áp dụng linh hoạt các mô hình thành công của quốc tế về quản trị TNTN vào Việt Nam; lợi ích của qúa trình thiết kế dựa vào các khái niệm kinh tế và lý thuyết quản lý tập thể TNTN... Nghiên cứu cũng đã đưa ra những khuyến nghị cần thiết để đảm bảo phân tích nghèo đói, dân tộc và giới được chia sẻ với đối tượng hưởng lợi; tạo điều kiện cho các bên liên quan tự đánh giá để điều chỉnh phương thức quản lý; hợp tác với các cơ quan, tổ chức nhà nước để tăng cường tính tự chủ và chia sẻ các bài học kinh nghiệm thành công từ các địa phương.