Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3017/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/12/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày : 12/12/2012 10:21

File đính kèm:  3017-QD-BNN-TCLN.zip