Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

Cập nhật ngày : 08/10/2012 09:16

File đính kèm:  TT47.pdf