Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn ban hành Thông tư số 51/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2012 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng qui định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật ngày : 24/10/2012 04:29

File đính kèm:  51-2012-TT-BNNPTNT.pdf