Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng

Cập nhật ngày : 06/12/2012 02:06

File đính kèm:  60-2012-TT-BNNPTNT.pdf