Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 2423/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/10/2012)

Cập nhật ngày : 12/10/2012 05:54

File đính kèm:  2423-QD-BNN-TCLN.zip