Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

Cập nhật ngày : 24/08/2012 10:13

File đính kèm:  TT42.pdf