Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày : 25/11/2013 10:17

 

 

File đính kèm:  50-2013-TT-BNNPTNT.doc