CHUNG TAY BẢO VỆ HỔ

Cập nhật ngày : 10/04/2012 02:29

Bạn có thể hỗ trợ Diễn đàn Hổ toàn cầu bằng cách quyên góp hoặc hỗ trợ chúng tôi bảo tồn Hổ trên thế giới

Chỉ còn 2.500 -  3.500 cá thể Hổ trên toàn thế giới,

 chúng ta phải hành động NGAY LẬP TỨC!

Hãy tham gia DIỄN ĐÀN HỔ TOÀN CẦU (GTF) để bảo vệ các cá thể Hổ hoang dã và đóng góp cho các hoạt động của Diễn đàn.

(Miễn thuế thu nhập theo mục 80G, Đạo luật thuế thu nhập)

          Bạn có thể hỗ trợ Diễn đàn Hổ toàn cầu bằng cách quyên góp hoặc hỗ trợ chúng tôi bảo tồn Hổ trên thế giới.

          Diễn đàn hổ toàn cầu (GTF): là cơ quan liên liên Chính phủ Quốc tế được thành lập để vận động và thực hiện các chiến dịch trên toàn thế giới nhằm bảo vệ số cá thể Hổ hoang dã hiện đang còn trên thế giới. Cùng với 13 quốc gia có Hổ phân bố, Diễn đàn Hổ toàn cầu mong muốn nhận được sự giúp đỡ của bạn để bảo vệ Hổ.

          Một vài hoạt động chính của Diễn đàn Hổ toàn cầu:

        1. Xây dựng năng lực cho cán bộ thực thi;

        2. Chuẩn bị và cập nhật kinh phí cho Kế hoạch hành động H

        3. Các chương trình bảo tồn Hổ tại cấp hiện trường;

        4. Thúc đẩy xây dựng và phát triển các thỏa thuận xuyên biên giới;

        5. Xây dựng Khung giám sát H; và

        6. Giám sát Chương trình phục hồi Hổ toàn cầu.

          Có thể chuyển tiền vào tài khoản séc của người nhận tiền hoặc hối phiếu bằng đô la Mỹ cho Diễn đàn Hổ Toàn câu tại địa chỉ:  D-87, Lower Ground Floor, Raghunath Mandir Road, Amar Colony, Lajpat Nagar – IV, New Delhi – 110024, India, E-mail: globaltigerforum@gmail.com, hoặc chuyển trực tiếp đến ABN AMRO NY, Swift Code ABNAUS33 for credit to 574079107542 A/c Bank of Maharashtra, Mumbai, Bank of Maharashtra, Connaught Place, New Delhi Swift Code (MAHBINBBCPN) ĐỂ CHUYỂN THÊM VÀO  tài khoản FCA A/c 60001719391, Diễn đàn Hổ Toàn cầu, New Delhi.

                               Nguồn thông tin: Diễn đàn Hổ toàn cầu (Global Tiger Forum)

                               Bản dịch: Nguyễn Văn Đoàn-Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam