Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (Văn bản số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019)

Cập nhật ngày : 29/06/2019 08:50

File đính kèm:  776_C-TTg_29062019-signed.pdf