CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

ĐÍNH CHÍNH CÂU HỎI TRONG BỘ CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ LÂM NGHIỆP - CUỘC THI VIẾT QUA MẠNG INTERNET

Cập nhật ngày : 06/07/2020 11:24

Kính gửi các đơn vị tham dự Hội thi tìm hiểu pháp luật về lâm nghiệp, cuộc thi thứ nhất - Thi viết qua mạng Internet!

Ngày 26/6/2020, Tổng cục Lâm nghiệp đã đăng tải Bộ câu hỏi cuộc thi tìm hiểu pháp luật về lâm nghiệp, cuộc thi thứ nhất - Thi viết qua mạng Internet trên webside http://tongcuclamnghiep.gov.vn bao gồm bộ đề thi trắc nghiệm; câu hỏi tự luận và mẫu bài dự thi.

Tuy nhiên, sau khi rà soát lại bộ đề thi trắc nghiệm, Tổng cục Lâm nghiệp đính chính như sau: Tại phương án c, câu hỏi số 01, hiện tại là:“c) Rừng là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa, cây họ cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; diện tích liền vùng từ 0,3 ha trở lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên.”

Nay đính chính lại phương án c câu hỏi số 01 như sau: “c) Rừng là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa, cây họ cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; diện tích liền vùng từ 0,2 ha trở lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên.”

Trân trọng!

File đính kèm:  Câu 1_đính chính.docx