Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Bảo vệ rừng - PCCCR năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

Cập nhật ngày : 28/02/2013 03:14

 

Ngày 26/02/2013, Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong Bảo vệ rừng và PCCCR tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác BVR - PCCCR năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013”.

 Chủ trì tại đầu cầu UBND tỉnh có đồng chí Lê Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Giám đốc và đồng chí Nguyễn Huy Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị ở 12 điểm cầu có Lãnh đạo các Sở, Ngành, các thành viên trong Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong BVR - PCCCR cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, ...

Hội nghị đã đánh giá lại công tác BVR –PCCCR năm 2012, thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác bảo BVR - PCCCR năm 2013. Trong đó trọng tâm là tập trung bảo vệ rừng tại gốc, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; quán triệt phương châm “4 tại chỗ” và lấy phòng ngừa là chính, chữa cháy phải kịp thời, có hiệu quả.

Với những nỗ lực, thành tích đạt được, Hội nghị đã thống nhất chọn 05 tập thể, 07 cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen; 03 tập thể, 06 cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen ; 03 tập thể, 03 cá nhân đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng Giấy khen.

Két luận Hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn yêu cầu trong năm 2013, toàn tỉnh cần tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ về Bảo vệ rừng và PCCCR, coi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; công tác giao đất, giao rừng là trọng điểm; triển khai công tác bảo vệ rừng và PCCCR có trọng tâm, trọng điểm, nhất là Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn; đồng thời triển khai Đề án Đổi mới kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động Kiểm lâm./.

Bài và ảnh: Thu Hằng – Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh