Hoa Kỳ cấm nhập khẩu, quá cảnh mẫu vật sống đối với một số loài trăn/rắn

Cập nhật ngày : 12/04/2012 03:35

 

 

File đính kèm:  Cong_van_thong_bao_cam_nhap_Tran-ran.pdf