Hội thảo tham vấn về An toàn sinh học cho các trại gây nuôi các loài động vật hoang dã

Cập nhật ngày : 30/01/2013 08:34

 

Ngày 25/1/2012, tại thành phố Hồ Chí Minh, được sự ủy quyền của Tổng cục Lâm nghiệp, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam đã phối hợp với Dự án PREVENT/FHI 360 trong khuôn khổ chương trình Phòng chống các bệnh dịch mới nổi do Cơ quan Hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã đồng tổ chức Hội thảo tham vấn về an toàn sinh học các trại gây nuôi các loài động vật hoang dã.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện của Tổ chức Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), đại diện các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, và hơn 60 đại diện đến từ các cơ quan kiểm lâm, thú y, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học về lĩnh vực quản lý, gây nuôi các loài động vật hoang dã ở Trung ương và địa phương.

 Mục tiêu của hội thảo gồm: (i) Giới thiệu các chính sách có liên quan đến công tác quản lý động vật hoang dã; (ii) Trình bày và xem xét đánh giá tình hình thực trạng của các trại nuôi trong phạm vi dự án PREVENT, bước đầu xây dựng chính sách và quy định liên quan đến quản lý an toàn sinh học (ATSH) cho các trại nuôi và (iii) Tham vấn ý kiến các cơ quan có liên quan để hoàn thiện bộ công cụ đánh giá ATSH cho trại nuôi.

 Tại Hội thảo, các chuyên gia và diễn giả đã giới thiệu bức tranh toàn cầu về các vấn đề liên quan đến gây nuôi các loài hoang dã; thực trạng về gây nuôi các loài hoang dã ở Việt Nam và các thách thức, khó khăn trong vấn đề quản lý gây nuôi các loài hoang dã ở cấp quốc gia và địa phương; định hướng chính sách của Chính phủ Việt Nam về quản lý động vật hoang dã. Hội thảo cũng đã tạo cơ hội cho các cơ quan chính phủ, đặc biệt là các cơ quan ở cấp địa phương, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các trường đại học và viện nghiên cứu nâng cao nhận thức về các bệnh động vật truyền sang người và thảo luận các biện pháp cần thực hiện để đảm bảo an toàn sinh học cho các trại gây nuôi động vật hoang dã ở Việt Nam. Các đại biểu cũng thảo luận thống nhất bộ công cụ đánh giá điều kiện an toàn sinh học trại nuôi, để áp dụng đánh giá tình hình hiện tại liên quan đến an toàn sinh học qua đó xây dựng nên bộ quy định về chăn nuôi an toàn sinh học.

Hội thảo tham vấn về An toàn sinh học cho các trại gây nuôi các loài động vật hoang dã là một phần trong các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn sinh học đối với các trại gây nuôi các loài hoang dã ở Việt Nam./.

 Bài và ảnh: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam