CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 19/08/2020 05:23

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan cho ý kiến góp ý về dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

1. Văn bản góp ý xin gửi về địa chỉ:

Tổng cục Lâm nghiệp– Bộ Nông nghiệp và PTNT

Địa chỉSố 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Bản điện tử qua hòm thư điện tử: pctt.ln@mard.gov.vn

2. Thời hạn góp ý: trước ngày 18/10/2020

3. Văn bản dự thảo góp ý được đính kèm.

File đính kèm:  Dự thảo nghị định vềQL giống cây trồng LN.rar