CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Lấy ý kiến về Tờ trình, Nghị định của "Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp".

Cập nhật ngày : 29/08/2020 06:52

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng "Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp".
Để hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị quý cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị định kèm theo (Tờ trình, Nghị định) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (Mục lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Mục lấy ý kiến dự thảo văn bản pháp luật), Tổng cục Lâm nghiệp (Mục Góp ý văn bản).
Văn bản góp ý gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan quản lý CITES Việt Nam - Tổng cục Lâm nghiệp, địa chỉ số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; bản điện tử qua hòm thư: cites_vn.kl@mard.gov.vn) trước ngày 30/10/2020 để tổng hợp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong nhận được sự quan tâm, góp ý của của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân./.

File đính kèm:  Totrinh_nghidinh.rar