Ninh Bình: triển khai nhiều biện pháp, chủ động phòng chống cháy rừng

Cập nhật ngày : 07/06/2010 09:31

Trước tình hình thời tiết khô hạn, nguy cơ cháy rừng đang rình rập, huyện miền núi Nho Quan (Ninh Bình) đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách, chủ động phòng chống cháy rừng (PCCR), hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Huyện xác định rõ nhiệm vụ của chính quyền, các cấp, ngành, chủ rừng và nhân dân các xã có rừng; nâng cao nhận thức về luật PCCR, bảo vệ môi trường sinh thái đến từng người dân

Tại các xã có diện tích rừng lớn, trọng điểm, các chủ rừng xây dựng phương án chống cháy đến từng thôn với phương châm “ 4 tại chỗ”, khi có sự cố thì triển khai ngay, không bị lúng túng, bất ngờ.
Nho Quan có hơn 17400 ha rừng, chiếm 30% diện tích đất tự nhiên của huyện, trong đó có hơn 11.000 ha rừng đặc dụng, 3.200 ha rừng phòng hộ, 2,800 ha rừng sản xuất cần được đặc biệt quan tâm bảo vệ, khoanh nuôi. Hầu hết các khu rừng ở xa nguồn nước, rất khó khăn trong việc chữa cháy rừng. Ban chỉ huy PCCR của huyện xác định rõ 4 vùng rừng trọng điểm cần đặc biệt quan tâm; trong đó có khu rừng trồng Thông nhựa (thuộc các xã Quảng Lạc, Quỳnh Lưu và Phú Long), vùng đệm của Vườn quốc gia Cúc Phương (chủ yếu là rừng khoanh nuôi trên núi đá), khu vực rừng Thông hồ Đồng Chương và vùng trồng Thông nhựa lớn, rừng giẻ tái sinh ở các xã Thạch Bình, Xích Thổ.