Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên (Thông tư sô 126/2012/TT-BTC ngày 07/8/2012 của Bộ Tài chính)

Cập nhật ngày : 13/08/2012 12:02

 

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn

File đính kèm:  126-2012-TT-BTC.doc