Tăng cường phối hợp hoạt động liên ngành trong kiểm soát buôn bán xuyên biên giới gỗ và các loài hoang dã

Cập nhật ngày : 26/04/2012 04:03

 

 

 

Ngày 25/4/2012, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng, Phụ trách Tổng cục Lâm nghiệp Hà Công Tuấn đã chủ trì họp Mạng lưới các cơ quan thực thi pháp luật về loài hoang dã (Việt Nam-WEN) để thống nhất kế hoạch hoạt động và các biện pháp thực hiện trong năm 2012.

Việt Nam-WEN là Mạng lưới gồm Ban chỉ đạo liên ngành thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã và Nhóm thực thi với các thành viên đến từ các cơ quan thực thi pháp luật cấp quốc gia được thành lập năm 2010. Mạng lưới này có chức năng thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ quan trong việc kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế, đấu tranh chống các hành vi vi phạm về quản lý động vật, thực vật hoang dã. Việt Nam là thành viên thứ 6 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành lập Mạng lưới thực thi luật về loài hoang dã cấp quốc gia. Đây là cơ chế để tăng cường sự hợp tác giữa các bên trong nước, với các nước trong khu vực và trên thế giới vì mục tiêu chung là đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi buôn bán trái phép gỗ và các loài hoang dã xuyên biên giới.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hà Công Tuấn, Phó Tổng cục trưởng - Phụ trách Tổng cục Lâm nghiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành nhận định tình hình buôn bán xuyên biên giới trái phép gỗ và các loài hoang dã ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự chủ động phối hợp giữa các cơ quan thực thi. Đồng thời, ông Hà Công Tuấn cũng chỉ đạo, trong thời gian tới, Việt Nam - WEN phải tập trung vào những quyết sách lớn như xây dựng chính sách, chỉ đạo đấu tranh xóa bỏ các tụ điểm buôn bán trái phép gỗ và loài hoang dã, đặc biệt là ở khu vực biên giới và tăng cường hợp tác song phương, đa phương, đồng thời có những đề xuất cụ thể với Chính phủ trong việc kiểm soát nhập khẩu một số loài quý hiếm đang được cộng đồng quốc tế quan tâm, đảm bảo tính minh bạch công khai và nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo tồn và bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, tuân thủ pháp luật Việt Nam và Công ước CITES.

                                          Bài và ảnh: Cơ quan Quản lý Cites Việt Nam