Thanh Hoá: tổ chức phi chính phủ prosperity giúp phục tráng, thâm canh rừng luồng bền vững

Cập nhật ngày : 07/06/2010 09:48

Tổ chức phi chính phủ Prosperity (PI) - Vương quốc Anh đã quyết định tài trợ 80.000 USD giúp Thanh Hoá thực hiện dự án “Xây dựng mô hình thực địa và đề xuất cơ chế chính sách phát triển vùng thâm canh Luồng tập trung”

Theo đó, dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 3/2010 đến tháng 2/2011 tại hai huyện Lang Chánh và Thường Xuân. Trên cơ sở khảo sát đánh giá thực trạng rừng Luồng, Ban quản lý dự án thuộc Chi cục Phát triển lâm nghiệp tỉnh Thanh Hoá giúp hai huyện Lang Chánh, Thường Xuân xây dựng 2 mô hình trình diễn Luồng thâm canh và 2 mô hình phục tráng rừng Luồng bền vững. Ban quản lý dự án cũng tổ chức cho cán bộ cấp tỉnh, huyện đi tham quan, học tập kinh nghiệm về chính sách và mô hình phát triển của ngành tre Luồng tại Trung Quốc .
Từ thực tế triển khai thực hiện các mô hình, Ban quản lý dự án tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, lâm cấp huyện, xã về quản lý Tre Luồng bền vững; tổ chức hội thảo chia sẻ, phổ biến kết quả của mô hình, tổ chức các hoạt động truyền thông về thâm canh cây Luồng... đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng vùng thâm canh Luồng tập trung trong toàn tỉnh.
Thanh Hoá là tỉnh có diện tích rừng Luồng lớn nhất cả nước với gần 60.000 ha. Những năm gần đây tình trạng rừng Luồng bị khai thác quá mức, lại không được chăm sóc tương xứng nên bị thoái hoá nghiêm trọng. Tỉnh Thanh Hoá đặc biệt quan tâm mời gọi, khuyến khích các nhà đầu tư, các tổ chức phi chính phủ tham gia chương trình phục tráng rừng Luồng bền vững .