Thổi phồng giá ngà voi có thể gây tổn hại cho Voi

Cập nhật ngày : 10/02/2012 10:46