Thông báo họp giao ban tháng 10/2010

Cập nhật ngày : 04/11/2010 10:05

Kết luận của Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Hứa Đức Nhị tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2010

File đính kèm:  Thong_bao_giao_ban_Thang_10.doc