Thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý II/2020

Cập nhật ngày : 07/04/2020 02:28

File đính kèm:  VB 377 TCLN Khuyen cao MVTR Quy II-2020 (25.3.2020) (1).pdf