Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BNNPTNT-KHĐT-TC, ngày 15/6/2009 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020

Cập nhật ngày : 26/05/2010 04:19

File đính kèm:  quidinhlienbo.doc