Thông tư số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

Cập nhật ngày : 25/01/2014 03:50

File đính kèm:  01-2014-TTLT-BNNPTNT-BCA.pdf