Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 01/7/2011 Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Cập nhật ngày : 10/08/2011 10:58

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 01/7/2011 Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

 

File đính kèm:  TT.19.2011.BTTTT.pdf