Thông tư số 24/2015/TT- BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 25 tháng 6 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày : 08/07/2015 10:34

File đính kèm:  TT_24.rar