Thông tư số 25/2011/TT-BTP, ngày 27/12/2012 của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

Cập nhật ngày : 29/03/2012 11:06

 

 

File đính kèm:  Thong_tu_25.rar