CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý các dự thảo TCVN do Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xây dựng

Cập nhật ngày : 04/06/2020 09:08

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 3079/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/9/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp và 01 nhiệm vụ giao cho Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng trực kỹ thuật quốc gia, bao gồm:

  1. Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng – Phần 1: Chòi canh lửa;
  2. Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng – Phần 2: Biển báo;
  3. Ván lạng – Yêu cầu kỹ thuật chung;
  4. Gỗ biến tính – Tiêu chuẩn xác định.

Để hoàn thành thiện dự thảo theo quy định của Thông tư số 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp kính đề nghị các tổ chức và cá nhân là các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân, cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan góp ý của các bản dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nêu trên.

(Nội dung dự thảo tiêu chuẩn được đính kèm)


Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax 0437348811, Email: truongtatdo@gmail.com ).


Trân trọng cảm ơn.

File đính kèm:  4 Dự thảo TCVN.zip