CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý các dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia do Viện Nghiên cứu sinh thái và Môi trường rừng trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã xây dựng

Cập nhật ngày : 27/08/2020 10:46

“Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 4763/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/12/2019, Viện Nghiên cứu sinh thái và Môi trường rừng trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã xây dựng dự thảo 04 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, bao gồm:

  1. Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài ngập mặn – Phần xxx: Bần chua.
  2. Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài ngập mặn – Phần xxx: Mắm đen.
  3. Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài ngập mặn – Phần xxx: Vẹt dù.
  4. Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài trồng rừng ven biển – Phần xxx: Cóc hành

 Để hoàn thành thiện dự thảo theo quy định của Thông tư số 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp kính đề nghị các tổ chức và cá nhân là các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan góp ý của các bản dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên.

(Xin gửi kèm dự thảo và thuyết minh nội dung tiêu chuẩn)

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax 0437348811, email: truongtatdo@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn.”

File đính kèm:  Dang tin xin y kien Ban chua, Mam den, Vet du, Coc hanh.zip