CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 07/04/2018 10:42
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo 03 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp: 

(i) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. (Xem Dự thảo Nghị định 1 tại đây);

(ii) Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

 (Xem Dự thảo Nghị định 2 tại đây) 

Xem Dự thảo Mẫu ký kiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cờ truyền thống, biển tên, cấp hiệu, trang phục của Kiểm lâm tại đây

Xem dự thảo Mẫu ký kiệu, phù điêu, biển tên, cấp hiệu, trang phục của lưc lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại đây 

(iii) Nghị định về quản lý  thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; gây nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Xem Dự thảo Nghị định 3 tại đây).

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến đối với 03 dự thảo Nghị định gửi văn bản góp ý về Tổng cục Lâm nghiệp, địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; bản điện tử qua hòm thư điện tử: pctt.ln@mard.gov.vn đối với Nghị định 1; tung.kl@mard.gov.vn đối với Nghị định 2; ngaha40@yahoo.com đối với Nghị định 3; thời gian gửi trước ngày 05/6/2018./.