CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thí điểm chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các - bon của rừng

Cập nhật ngày : 17/07/2019 11:51

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1586/VPCP-NN, ngày 26/02/2019 của Văn phòng Chính phủ, về việc chủ trương thí điểm chi trả dich vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các - bon của rừng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Quyết định thí điểm chi trả dich vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các - bon của rừng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý vào hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Quyết định thí điểm chi trả dich vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các - bon của rừng. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (mard.gov.vn) và Website của Tổng cục Lâm nghiệp (tongcuclamnghiep.gov.vn).

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Tổng cục Lâm nghiệp, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 10/8/2019 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

File đính kèm:  VNFF.zip