TTLT số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013 giữa Bộ NN&PTNT và BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại TTLT số 61/2007/TTLT-BNN- BTC ngày 22/6/2007

Cập nhật ngày : 09/04/2013 01:46

File đính kèm:  TTLT20-2013-BNN-BTC_sua_doi_TTLT61.pdf