Xuất khẩu lâm sản cán đích 11,2 tỷ USD

Cập nhật ngày : 06/01/2020 09:44

Xuất khẩu lâm sản năm 2019 đạt 11,2 tỷ USD và trở thành ngành hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất trong toàn ngành nông nghiệp.

Ngày 2/01/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019, Tổng cục cũng như toàn ngành đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Cụ thể đã hoàn thành xây dựng 08 văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%, tăng 0,2% so với năm 2018. Cả nước đã trồng 239.152 ha, đạt 112,6% kế hoạch. Kết quả khai thác đạt khoảng 30 triệu m3, trong đó: Khai thác rừng trồng tập trung ước đạt 19,5 triệu m3, tăng gần 5,5% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch; Khai thác gỗ cây phân tán đạt trên 4,5 triệu m3; Khai thác gỗ cao su đạt trên 4,5 triệu m3. Giá trị xuất khẩu lâm sản: 11,2 tỷ USD, đạt 107% kế hoạch. Xuất siêu lâm sản đạt 8,65 tỷ USD, cao nhất trong nhóm ngành hàng nông lâm sản xuất khẩu. Việt Nam đứng thứ 5 thế giới, đứng thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được kiểm soát chặt chẽ việc theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Đã rà soát, tham mưu đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận CMĐSDR đối với 23 tỉnh, gồm có 87 dự án, diện tích 1.505 ha (bằng 0,88% tổng diện tích đề nghị của địa phương). Cả nước thu trên 2.800 tỷ đồng, góp phần bảo vệ rừng gần 6 triệu ha rừng.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đó là trong năm 2019, tình trạng nắng nóng gay gắt, hanh khô, hạn hán kéo dài nhiều ngày, nhất các tỉnh Tây Bắc và khu vực Miền Trung. Do vậy công tác PCCCR gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng phá rừng trái pháp luật để lấy đất canh tác, khai thác lâm sản trái phép tại các địa phương vẫn còn xảy ra, gây dư luận trong xã hội; công tác quản lý động thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm ở một số địa phương còn lỏng lẻo, chưa hiệu quả. Công tác kiểm soát chất lượng giống cây lâm nghiệp ở một số địa phương chưa chặt chẽ và thường xuyên. Chưa kiểm soát được chất lượng giống đối với các tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn sản xuất giống để trồng rừng. Bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, chưa có dấu hiệu dừng lại sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường đối với xuất khẩu lâm sản Việt Nam. Đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại một số địa phương còn chưa được quan tâm bố trí đủ vốn; nhiều địa phương chưa tích cực chỉ đạo trồng thâm canh và chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ lớn.

Đánh giá về những dấu ấn nổi bật nhất năm 2019 của ngành Lâm nghiệp Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn nhận định đây là một năm ngành lâm nghiệp về đích thành công toàn diện và kết quả đạt được các chỉ tiêu đều cao hơn so với năm 2018. Nổi bật nhất tỷ lệ che phủ rừng đạt mục tiêu 41,85%, tăng trưởng GDP đạt trên 5% và đặc biệt là xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2019 tăng thêm hơn 1,8 tỷ USD, đạt ngưỡng cao nhất từ trước đến nay, với trên 11,2 tỷ USD so với mục tiêu ban đầu chỉ 10 – 10,5 tỷ USD. Điều này đã tạo tiền đề cho việc phát triển bền vững và phát triển nhanh cho giai đoạn tới.

Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn phát biểu tại Hội nghị 

Về những thuận lợi, thách thức và định hướng năm 2020 và những giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh năm 2020 là năm rất quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ cả giai đoạn 2016 – 2020, đồng thời là năm chuyển sang giai đoạn kế hoạch trung hạn. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp rà soát để thực hiện quyết liệt đề án tái cơ cấu với mục tiêu tổng quát vẫn là giai đoạn tới phải duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, không chỉ trong một, hai năm mà đến tận năm 2030. Tập trung vào việc giải quyết thị trường gắn với việc quản lý sản xuất theo chuỗi, quản lý tập trung vào việc nâng cao chất lượng giống, thâm canh để chuyển gỗ rừng trồng gỗ nhỏ hiện nay sang gỗ lớn để phục vụ chế biến trong nước và xuất khẩu. Đồng thời với đó là quan tâm đến những cơ chế chính sách để phát triển lâm sản ngoài gỗ và dịch vụ môi trường rừng, phi lâm sản và hoàn thiện cơ chế chính sách về hạ tầng để tạo môi trường thuận lợi, không chỉ là cải cách hành chính mà cả cơ sở hạ tầng để doanh nghiệp người dân làm ăn kinh doanh, phát triển. Về hợp tác thương mại, thị trường của chúng ta đã mở rộng thêm 20 quốc gia và vũng lãnh thổ tăng lên 140 thị trường. Hiệp định VPA/FLEGT chính thức đi vào thực hiện, có hiệu lực, tạo điểm nhấn, tăng vị thế quốc gia, đồng thời có tác dụng lan truyền để chúng ta thực hiện các hợp tác khác với EU và thế giới. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần chủ động hơn nữa, có kịch bản rõ ràng, kịp thời ứng phó với những thay đổi của thị trường thế giới.

Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị

Cụ thể hóa những định hướng trọng tâm 2020, ngành Lâm nghiệp đặt ra mục tiêu bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có Nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích; góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, cụ thể: Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp: 5-5,5%; Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt từ 12,5 tỷ USD. Khai thác rừng trồng tập trung: 20,5 triệu m3. Thu dịch vụ môi trường rừng: 2.800 tỷ đồng. Nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng; đảm bảo cung cấp gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và các lâm đặc sản khác cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho dân cư, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Văn phòng Tổng cục